Travma in telo

Travma je življenjsko dejstvo, vendar ni nujno, da je hkrati tudi dosmrtna obsodba. Ne samo da je travmo mogoče ozdraviti, temveč je lahko ob ustreznem vodstvu in podpori preobražajoča.

 

Praksa moderne medicine in psihologije, četudi v besedah podpirata povezavo med umom in telesom, močno podcenjujeta globoko povezanost obojega, ki se kaže pri zdravljenju travm. Terapije za zdravljenje travm do uma največkrat dostopajo prek pogovora, molekule uma pa zdravijo s pomočjo zdravil. Oba pristopa sta lahko koristna. Vendar pa travma ni, ne bo in nikoli ne bi niti mogla biti povsem ozdravljena, dokler ne načnemo bistvene vloge, ki jo v njej igra telo. Razumeti moramo, kako travma vpliva na telo in kako je telo ključnega pomena, ko gre za zdravljenje posledic travme. Brez teh temeljev bodo naši poskusi, da bi obvladali travmo, zgolj omejeni in enostranski.

 

Psihologija se v skladu s tradicijo loteva travme preko njenih učinkov na um, to pa je v najboljšem primeru zgolj polovica zgodbe. Če k telesu in umu ne pristopimo kot k enoviti celoti, travme ne bomo zmogli razumeti ali ozdraviti na globlji ravni.

 

A Beautiful ExperienceOnstran mehanističnega, redukcionističnega pogleda na življenje obstaja čuteč, zaznavajoč, vedoč, živ organizem. To živo telo ima prirojeno zmožnost, da se ozdravi posledic travme. Nagonski repertoar človeškega organizma vključuje globoko biološko vedenje, ki lahko, če dobi priložnost za to, samo vodi proces zdravljenja travme.

 

Številni trenutno priljubljeni pristopi k zdravljenju travme v najboljšem primeru privedejo do zgolj začasnega olajšanja. Nekatere katarzične metode, ki spodbujajo intenzivno čustveno podoživljanje travme, utegnejo biti škodljive. Zaradi narave travme obstaja veliko možnosti, da lahko katarzično podoživljanje posamezne izkušnje prej povzroča dodatno travmatiziranost kakor ozdravitev.

 

Telesna občutja, ne intenzivna čustva, so ključ za zdravljenje travme. Zato se, ko se zavedate svojega čustvenega odziva, ki se kopiči v vas, hkrati zavedajte tudi, kaj se dogaja v vašem telesu, kako vaše telo doživlja ta čustva v obliki telesnih senzacij.

 

Travma je posledica najmočnejših (preživetvenih) gonov, ki jih lahko sproži človeško telo. Zato zahteva spoštovanje. Ni nujno, da je travma dosmrtna kazen. Ključ do zdravljenja travmatskih simptomov je v naših telesnih odzivih.

 

Zgornji tekst je povzet po Levinovi knjigi Kako prebuditi tigra – zdravljenje travm. V Sloveniji pa že imamo pristop, ki temelji na telesnem predelovanju travmatičnih doživetij in kot tak nudi dobro protiutež klasičnemu načinu zdravljenju travm (samo) s pogovorom.

 
 
Slika: http://jodicox.deviantart.com/
 
 

Foto:

  • A Beautiful Experience: Owned by the author