Promocija zdravja na delovnem mestu

Anketa o splošnem javnem mnenju o zdravju in varnosti pri delu (EU-OSHA 2012) kaže, da večina anketirancev v Sloveniji poroča, da pri delu doživljajo stres (79%), več kot 40% pa splošno utrujenost. Kronične stresne obremenitve povečujejo tveganje promocija zdravja na delovnem mestuza množico bolezni in motenj (oslabljen imunski sistem, srčno-žilne, kožne bolezni, težave s spanjem, tesnoba…). Statistike govorijo, da je 70-80% vseh obiskov pri zdravniku zaradi bolezni, povezanih s stresom.

 

V Sloveniji je 50-60% vseh izgubljenih delovnih dni povezanih s poklicnim stresom, zato je promocija zdravja na delovnem mestu, ki se osredotoča na odpravljanje posledic stresa, zelo pomembna.

 

Naš pristop je osrediščen na telo, saj je to najlažji (in najbolj konkreten način) za prepoznavanje in preprečevanje negativnega stresa. Vključuje 3 sklope, ki jih lahko odvzemamo/dodajamo glede na vaše potrebe:

 

  1. sklop: stres, faze, simptomi, tolerančno okno, polivagalna teorija (znanstvene teorije predstavljene na uporaben način), 1. antistres tehnika. Sklop traja predvidoma 1,5h in vključuje osebni vprašalnik, izročke in delovne liste.
  2.  

  3. sklop: 2. in 3. antistres tehnika. Sklop traja predvidoma 1h in vključuje izročke z vajami.
  4.  

  5. sklop: predstavitev (ppt z video prikazi) in izkustveno učenje tehnike TRE (Tension, stress, trauma Releasing Exercises). Sklop traja 1,5h, po dogovoru knjižica s predstavljenimi TRE vajami.

 
 

STRES

Foto: Shutterstock

Foto:

  • promocija zdravja na delovnem mestu: Owned by the author