O terapiji

Beseda psihoterapija izhaja iz starogrščine in v dobesednem prevodu pomeni zdravljenje duše (psycho – duša, therapía – zdravljenje). Danes je psihoterapija samostojna znanstvena in strokovna disciplina, ki nudi pomoč pri odpravljanju simptomov (tesnobe, vsiljivih misli..), pri prepoznavanju, razumevanju in spreminjanju vzrokov problemov (zasvojenosti, nesamozavest…) in pomaga podpirati posameznikovo osebnostno rast in njegovo zdravje. Lahko rečemo, da je psihoterapija proces samospreminjanja in samosprejemanja.

Vsak proces se začne z uvodnim svetovalnim razgovorom, v katerem predstavite svoje težave, predvsem pa preverite, kako se počutite, kakšen občutek imate ob terapevtki, v prostoru, z načinom dela. Svetovalni razgovor stane 60 eur/60 min.

Po tem srečanju se odločite, ali boste nadaljevali s terapevtskim procesom. Terapevtska srečanja so načeloma enkrat tedensko ob isti uri. Cena je 60 eur/60 min, ne glede na število udeležencev (individualno, par, družina). V primeru finančne stiske je možen dogovor o ceni terapije.

Terapije izvajam po dveh glavnih modelih – relacijskem zakonskem in družinskem ter senzomotoričnem. V svoje delo pa vključujem tudi tehnike drugih terapevtskih pristopov (kognitivno-vedenjski, gestalt, delo s telesom, mindfulness, TRE…).

V procesu vam zagotavljam strokovnost, zaupnost in anonimnost po zakonu o varstvu osebnih podatkov (ur. l. RS, št. 86/04), kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu (ur. l. RS, št. 59/02) ter etičnem kodeksu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Psihosoma prostori