Zakonska in družinska terapija

Relacijska zakonska in družinska terapija (RZDT) je inovativni psiho-biološki model, ki ga je razvil dr. Christian Gostečnik in predstavlja pomemben del terapevtske prakse v Sloveniji. RZDT integrira spoznanja interpersonalne analize, objekt-relacijske teorije in psihologije jaza, z zakonitostmi sistemske teorije, teorije navezanosti in nevroznanosti.

 

Relacijska zakonska in družinska terapija postavlja v središče terapevtskega dela odnos, ki omogoča spremembo osnovnih relacijskih struktur. Velik pomen daje ozaveščanju izrinjenih vsebin in razumevanju temeljnega vzorca odnosov, ki jih posameznik živi, ter spremembi teh temeljnih vzorcev odnosov.

 

partnerska terapijaVsak človek namreč že od spočetja naprej pripada sistemu odnosov. Prek odnosov in temeljnega čustvenega vzdušja z najbližjimi (starši) gradi svoj intrapsihični svet, svojo psihično strukturo. Temeljno čustveno vzdušje, v katerem je rasel, in z njim povezani telesni odzivi mu predstavljajo domačnost, povezanost in pripadnost. Zato bo ne glede na to, ali so bili odnosi zdravi in ljubeči, ali pa ne dovolj dobri oz. boleči, nezavedno iskal enako čustveno vzdušje in ga tudi poustvarjal v kasnejših odnosih. Najpogosteje in najmočneje se ta doživetja prebujajo prav v partnerskem odnosu, v katerega dva vstopita na osnovi privlačnosti. Privlačnost pa je zapisana v psihični strukturi in ni v svoji osnovi nič drugega kot preplet poznanih odnosov, vzorcev in temeljnega čustvenega vzdušja.

 

Težavni odnosi oz. izkušnje v intimnih medosebnih odnosih se ponavljajo, vse dokler ne razrešimo osnovne relacijske strukture, ki jo sestavljajo vzorci odnosov, temeljno čustveno vzdušje in z njim povezani telesni odzivi. Za uspešno razreševanje je potreben spoštljiv, sočuten in varen terapevtski odnos.

 
Za cenik in potek terapij kliknite tukaj.
 
 
Foto: Getty Images

Foto:

  • partnerska terapija: Owned by the author