So prvorojenci uspešnejši?

Ideja, da je vrstni red rojstva povezan z našimi osebnostnimi značilnostmi, je za raziskovalce zanimiva že dolgo časa. Leta 1874 je Francis Galton ugotovil, da so (moški) znanstveniki bolj verjetno prvorojeni kot pozneje rojeni otroci. Raziskovalci tako že skoraj 150 let poskušajo ugotoviti povezavo med vrstnim redom rojstva in človekovim vedenjem.

 

sorojenciMnoge tuje raziskave kažejo, da obstajajo med sorojenci nekatere pomembne razlike. Ker tudi sama prihajam iz večje družine, sem se lotila raziskave, da bi ugotovila, ali je kaj res na tem. Članek s povzetki tujih ugotovitev in zaključki slovenske raziskave je bil objavljen v reviji Socialna pedagogika, lahko pa ga preberete tukaj: Vrstni red otrok.

 

Če na kratko povzamem, primerjava osebnostnih lastnosti sorojencev ne daje takšnih rezultatov, kot jih navajajo drugi avtorji. Pokaže pa nekatere pomembne razlike med kasneje rojenimi otroki v primerjavi s prvo in drugorojenimi.

 

Vrstni red otrok je očitno zanimiv tudi za mlade. Kaj o tem mislijo, si lahko preberete v članku Jere Lenardič, ki je k njihovim razmišljanjem dodala še moje komentarje o vrstnem redu pa tudi o vzgoji otrok. Članek je dostopen tukaj: Prvorojenci v življenju uspešnejši od mlajših sorojencev?

 

Foto: carainternational.wordpress.com

Foto:

  • sorojenci: Owned by the author