Psihosomatika

Naše telo se neprestano odziva – na zunanje spremembe iz okolice ter na notranje, ki se dogajajo znotraj človeka samega. K slednjim spadajo tudi telesni odzivi na misli in čustva. Celo v stanju refleksivnega razmišljanja, ali splošnega občutka zadovoljstva se dogajajo številne telesne spremembe (mišične, hormonske, temperaturne, …).

 

Psihološki in telesni procesi so zelo tesno povezani in medsebojno soodvisni. Čustvena stanja se odražajo na telesu in telesne spremembe na čustvih. Zato je sposobnost uravnavanja (regulacije) čustvenih odzivov zelo pomembna za naše zdravje.

 

Kadar se naša čustvena napetost ne izrazi navzven, ta ostaja in se kopiči v telesu. Sčasoma se poruši telesno ravnovesje, kar privede do telesnih težav in bolezni, kot so glavobol, prebavne motnje, težave s kožo, bolečine v vratu, nespečnost, kronične in celo avtoimune bolezni. Ker pri nastanku tovrstnih bolezni igrajo pomembno vlogo psihološki dejavniki, jih imenujemo tudi psihosomatske težave.

Psihosomatika je odgovor telesa na psihično stisko posameznika ~

Čustva igrajo pomembno vlogo tako pri nastanku kot tudi pri zdravljenju psihosomatskih težav. Le-te se pogosteje pojavljajo pri ljudeh, ki težje prepoznavajo in izražajo čustva. Tako se tudi ne zavedajo vloge psiholoških dejavnikov, saj težje ozavestijo povezavo med telesnimi težavami in svojimi čustvenimi stanji. Čustva se vedno odrazijo, če ne kot zavestno prepoznana, pa skozi telesno reakcijo.

 

Telo pomni naše najzgodnejše izkušnje. Še pred razvojem predela v možganih (hipokampusa), ki omogoča zavesten priklic spominov, se zgodnje izkušnje, ki nas oblikujejo, shranijo kot impliciten (nezavedni) spomin, zapisan v telesu. Telo hrani zapisane tudi vse kasnejše izkušnje, še posebej močno pa se vtisnejo dogodki, ki izzovejo intenzivno telesno reakcijo kot npr. zlorabe, zanemarjanje in travme. Skozi telesne reakcije in telesne težave se odraža tisto, česar ne želimo povedati z besedami oziroma s čimer se (še) ne zmoremo soočiti.
 

V procesu psihoterapevtske obravnave se zavedamo, da je telo zakladnica vtisnjenih spominov in čustev. In ne samo da vé, telo tudi pripoveduje. Le prisluhniti mu je treba.