Izobraževanje za TRE inštruktorja

Letos ponovno organiziram izobraževanje za TRE inštruktorja, drugo leto pa bo namenjeno mednarodnemu TRE povezovanju, zato če vas zanima učenje TRE-ja, vabljeni – izobraževanje vključuje tri module in vmesno samostojno in supervizirano delo.

 

Modul 1 je sicer odprt za vse, ki bi se radi naučili TRE za lastno uporabo, modul 2 in 3 pa sta namenjena le tistim, ki se odločite za certifikacijski proces, saj omogoča, da učite TRE individualno ali skupinsko.

 

Termini so objavljeni tudi na FB. V nadaljevanju objavljam povzetek certifikacijskega programa za pridobitev  mednarodno veljavnega certifikata Inštruktor metode TRE®.

…………………………………………………………………………………………..

Časovni potek
• udeležba na modulu 1 (dve izvedbi, prva 8.-9.5.2021, druga 12.-13.6.2021)
• osebna praksa TRE
• 30min uvodni razgovor za sprejem v certifikacijski proces (po cca. enem mesecu osebne prakse TRE)
• udeležba na modulu 2 (28.-29.8.2021)
• 4x kot udeleženec in vodja v izmenjavi TRE z drugimi tečajniki
• vodenje posameznikov za prakso
• 6 supervizijskih ur*: 1ura lastnega izvajanja TRE, 5 ur vodenje drugega
• udeležba na modulu 3 (januar 2022)
• 4x kot udeleženec skupinskega izvajanja TRE (z drugimi tečajniki ali pri certificiranih praktikih)
• vodenje skupin za prakso
• 6 supervizijskih ur*: 1 ura lastnega izvajanja TRE, 4 ure vodenje skupin, 1 ura pogovor pred certifikacijsko uro
• zaključna certifikacijska ura (vodenje skupine)

*Supervizijska ura traja 60-75 min. Število supervizijskih ur se lahko spremeni, če so potrebne dodatne individualne ali skupinske supervizijske ure oz. ure osebnega izvajanja TRE.

Certifikacijski proces lahko traja največ 18 mesecev, v nasprotnem primeru je potrebna osvežitev modulov.

 

Povzetek zahtev

 • Udeležba na treh 2-dnevnih delavnicah (modul 1, modul 2 in 3). Med posameznimi moduli je dovoljeno do osem (8) mesecev razmaka.
 • Vpis v certifikacijski program.
 • Pričetek z certifikacijskim programom po enem mesecu osebne prakse metode TRE in zapisa osebnih izkušenj. Najdaljši dovoljen razmak je do treh (3) mesecev po zaključku 1. modula. V nasprotnem primeru je potrebna ponovna udeležba na 1.modulu.
 • Branje in oddaja kratkega pisnega poročila o zahtevani literaturi.
 • Najmanj štirideset (40) ur vodenja dnevnika o osebnem izvajanju metode TRE®, razporejenih čez celoten certifikacijski program.
 • Vodenje dnevnika o izkušnjah TRE, ki izhajajo iz poučevanja posameznikov in skupin (vodenje enega posameznika čez vsaj 8 srečanj TRE).
 • Tri (3) supervizijske ure lastnega izvajanja metode TRE ob spremstvu CT-učitelja ali učitelja pripravnika bodisi v živo bodisi preko zooma.
 • Štiri (4) ure vodenja posameznika skozi metodo TRE, izvedene ob spremstvu CT-učitelja ali učitelja pripravnika bodisi v živo, preko zooma ali kot posnetek.
 • Praktične ure, ki vključujejo izmenjavo poučevanja z drugimi tečajniki in TRE s skupino.
 • Štiri (4) supervizijske ure na katerih pripravnik/-ica vodi manjšo skupino posameznikov ob spremstvu CT-učitelja ali učitelja pripravnika bodisi v živo, preko zooma ali kot posnetek.
 • Ena (1) supervizijska ura pogovora pred končno certifikacijsko uro.
 • Končna supervizijska ura, kjer se metodo TRE poučuje skupini posameznikov, z namenom, da se preveri usposobljenost za podelitev certifikata.

CT-učitelj ali učitelj pripravnik lahko med certifikacijskim programom svetuje, če so potrebne dodatne individualne ali skupinske supervizijske ure oz. ure osebnega izvajanja TRE za zagotovitev usposobljenosti in potrebnega razumevanja.

 

Okvirni strošek za pridobitev naziva certificirani inštruktor TRE® je cca. 1670 EUR (750 EUR trije moduli, 35 USD administracijski stroški TRE for all, 50 EUR vpisnina v certifikacijski proces, 840 EUR 12 supervizijskih ur). Zaključna certifikacijska ura se plača dodatno glede na cenik CT-učitelja. Literaturo si je možno izposoditi ali kupiti. Strošek za pridobitev certifikata je porazdeljen preko celotnega certifikacijskega programa.

 

Priporoča se, da tečajniki vzpostavijo ustrezen odnos s svojim certifikacijskim supervizorjem in z njim/njo ohranijo reden stik. Prav tako se pričakuje, da si bodo tečajniki organizirali redne supervizijske ure, ki bodo v skladu z zahtevami za pridobitev certifikata in njihovim učnim načrtom.

…………………………………………………………………………………………..

Opomba:
Udeležba na posameznih modulih ne omogoča poučevanja metode TRE®, za to je potrebno zaključiti certifikacijski proces.